Hello Everyone,

A great J-drama "CLASSIC" with outstanding casts!
This J-drama has been re-made more than 3 times (with this one included).

Cast: Okada Junichi, Matsuyama Kenichi, Sawajiri Erika, Terao Akira, Matsushige Yutaka, Kishibe Ittoku, Mitsushima Shinnosuke, Yashima Norito, Mimura Rie, Ichikawa Mikako, Kobayashi Kaoru, Kaho, Ichige Yoshie, Takashima Reiko, Iitoyo Marie, Shiina Kippei, Yanagiba Toshiro, Kishimoto Kayoko, Mukai Koji, Saito Takumi, Yamazaki Ikusaburo

(Main Shiroi Kyoto page): https://j-addicts.blogspot.com/2019/05/ ... erika.html

Episode 01: https://j-addicts02.blogspot.com/2019/0 ... -ep01.html

Thanks for supporting J-addicts!
Please ENJOY...

Sincerely,
Ace